Tr
arama
DUYURU
VEKİL İMAM HATİP ALIMI SINAV DUYURUSU
12.01.2017

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

SINAV DUYURUSU

 

İlgi:     a) 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 86.maddesi.

           b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8/C maddesi.

           c) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun  

               10.maddesi.

           d) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve  

                Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında                 

                Yükselme Yönetmeliğinin 11.maddesi

           e) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi.

           f) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesi

            Açılacak sınavla ilgili olarak,

İlimiz Bulanık İlçesi Merkez Camii İmam Hatibi Halit AYDIN’ ın 6 ay süreyle Aylıksız

izne ayrıldığından, Cami hizmetlerini yürütmek üzere bu kadroya ilgi mevzuat çerçevesinde

yapılacak sınav sonucunda açıktan vekil imam hatip alımı yapılacaktır.

 

 SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları  

taşımak

 2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak

3- En az İmam Hatip Lisesi Mezunu olmak

4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

5- Müracaatçılardan 60 (altmış) puan alan olmaması halinde KPSS(DHBT)’ ye

girenler arasında yapılacak sözlü sınavda en yüksek puana sahip olandan itibaren

Değerlendirme yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

1- Dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilebilir.)

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin tasdikli sureti.

4- 2016 yılı KPSS(DHBT) sonuç belgesi.

5- Varsa Hafızlık belgesi aslı veya tasdikli sureti.

6- 2 adet Beyaz fonda çekilmiş kravatlı vesikalık fotoğraf.

7- Askerlikle ilişiğinin olup olmadığının dilekçeyle bildirilmesi.

8-Adli sicil durumunu gösterir belge.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

1- Başvuru yapmak isteyenler, ilanda belirtilen kadrolardan sadece biri için müracaat

     edebileceklerdir.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3- Müracaatlar en geç 27.01.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle

     birlikte şahsen yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul

     edilmeyecektir.

 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

SINAV DUYURUSU

 

 

 

SINAV İŞLEMLERİ

 

1- Sınava İl Müftülüğünde 31.01.2017 tarihinde saat 10.00’da başlanacaktır.

2- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya

    İkinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

           

SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçları İl Müftülüğünde ilan edilecektir.

2- Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

3- Başarı sıralaması sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

1-   Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

 

VEKİL İMAM HATİP ALIMI YAPILACAK KADROLAR

SN

İLÇESİ

KAD.
DER.

Boşalan Kadronun Adı

Kimden Boşaldığı

Unvanı

Nedeni

1

Bulanık

1/4

Merkez Camii

Halit AYDIN

İmam Hatip

Aylıksız izin

 

 

 

MUŞ MÜFTÜLÜĞÜ